De udstødtes historie

Historisk Halloweenkalender- En drukneulykke

Går man en tur ved Vesterstrand på Anholt kan man støde på et forvitret cementkors med følgende inskription:

Paa havet herudfor

henbare Englene

Elfrida Grentzmann

og

Gisela Thierry

i Abrahamns Skiød

Luk. 11.

d. 17 Aug. 1891.

Korset er rejst af August Theirry, der var læge på øen, for at markere stedet, hvor hans datter og en hendes veninde mistede livet.

Således beskriver hendes bror Gaston Thierry drukneulykken:

“Henimod Aften gik Thierrys eneste Datter med en Broder- og Søsterdatter af Købmand Grentzmann til Vesterstrand for at tage endnu et Bad. De var allerede ved at gaa op af Vandet, da den ene fik Lyst til at tage endnu en Svømmetur. Pludselig bliver hun bange, Thierrys Datter skynder sig ud til hende og rækker hende Haanden, hvorved de begge synker. Den tredie unge Pige løber efter Hjælp og faar fat i en Dreng, der af alle Kræfter løber til Lægeboligen, hvor han grædende siger, at der er druknet to Mennesker ved Vesterstrand.

I største Hast løber Thierry og en Søn til Stranden, hvor Anholtkutterens Mandskab er kommet til i deres Jolle. Det tager kun faa Øjeblikke at finde de druknede og bringe dem i Land, hvor Oplivningsforsøgene utrætteligt fortsættes. Først henad Midnat lader Dr. Thierry Hænderne synke og erklærer, at det er haabløst at fortsætte. Varsomt løftes de døde Legemer til Vogns i uldne Tæpper, og langsomt gaar Toget i den maanelyse Nat til de to Hjem.”

De to piger ligger begravet på Anholt kirkegård i samme grav.

Det siges, at hvis man lægger øret mod korset, kan man høre pigernes leg i vandet minutterne inden, det gik galt.

Kilde:

Cementkorset – eller pigernes kors på Anholt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *