De udstødtes historie

Begyndelsen af juli 1848

Juli 1848: Slavernes Frigivelse!

Danmark har som det fleste ved været en slavehandlende nation. Under dansk flag blev der i runde tal sejlet med ca. 111.000 slaver på 430 skibe mellem 1660’erne og begyndelsen af 1800-tallet. Den danske andel udgjorde 2,3 procent af hele den internationale slavehandel til Vestindien i denne kortere periode.

Slaverne gjorde naturligvis oprør flere gange, og der blev altid gjort kort og brutal proces. Det beviser begivenhederne på slaveskibet ”Fridericus Quartus” i 1709.

Her havde nogle af de 435 slaver gjort sig fri fra lænkerne og gjorde oprør. Efter en hård kamp blev oprøret slået ned. Næste morgen blev slaverne kaldt på dæk, og bådsmanden huggede højre hånd af oprørslederen og fremviste den til skræk og advarsel for slaverne.

Derpå fik han hugget venstre hånd og hovedet af, og liget blev hejst op i skibets rigning, hvor det hang de følgende dage. De øvrige deltagere i oprøret blev pisket og fik smurt peber og salt i sårene….

Men her i juli 1848 gjorde slaverne på Sankt Croix oprør endnu engang, og denne gang førte det til deres frigivelse!! Selv om Danmark-Norge som den første stat i 1792 (men først med virkning fra 1803) forbød den transatlantiske handel med slaver, blev selve slaveriet opretholdt; også efter briternes ophævelse heraf i 1833. Presset for slavernes frigivelse voksede imidlertid, og i 1847 bestemtes det, at alle børn af slaver fra 1859 skulle fødes frie. Men lige meget hjalp det og under ledelse af den tidligere slave og håndværker Gottlieb Bordeaux, også kendt som “General Buddo”, marcherede 8.000 slaver mod Frederiksted med et krav om øjeblikkelig frigivelse.

Uden forudgående konsultation med København erklærede generalguvernør Peter von Scholten slaverne frie.

Von Scholten rejste hjem til Danmark d. 14. juli 1848. Han mødte kritik, blev sagsøgt for sin beslutningen om frigivelsen af slaverne (uden tilladelse fra København) men blev frikendt i Højesteret.

Kilde:

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-oeer-dansk-vestindien/

og

https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/danmarks-kolonier/dansk-vestindien/slaveriets-afskaffelse/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *